PoesiPoesi är bukandning.

Poesi är den plats kropp snuddar själ.

Poesi är den hastighet människor borde färdas i.

Annonser